Hotărâri ale consiliului local

HCL 13 privind revocare HCL 52 2015

HCL 17 privind administrare capela mortuara Ghenci

HCL 16 privind insusire drept proprietate

HCL 15 privind insusire drept proprietate

HCL 14 provind aprobare acordare spatiu cult religios Hotoan

HCL 21 privind exercitiul bugetar 2015

HCL 18 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 19 privind aprobare contract comodat sectie votare Radulesti

HCL 20 privind comisie control ocol silvic

HCL 23 privind concesionare terenuri Cauas

HCL 22 privind concesionare terenuri HOTOAN

HCL 25 privind impozite si taxe pt anul 2017

HCL 26 privind donatie

HCL 27 privind concesionare terenuri Hotoan grajduri

HCL 28 privind rectificare buget

HCL 29 privind rectificare buget

HCL 30 privind revocare HCL 22

HCL 31 privind revocare HCL 23

HCL 32 privind revocare HCL 27

HCL 33 privind SF sala sport Cauas

HCL 34 privind sala sport Ghenci

HCL 35 privind DALI strazi

HCL 36 privind aprobare prelungire PUG

HCL 37 incetare mandat consilier

HCL 39 privind exercitiu bugetar trim II

HCL 38 privind validare mandat consilier

HCL 43 mandatare delegat apaserv

HCL 42 privind delegat satesc Ady Endre

HCL 41 privind regulament functionare

HCL 40 privind insusire drept proprietate teren Ady Endre

HCL 45 privind doc dezmembrare

HCL 44 privind doc dezmembrare

HCL 48 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 49 privind rectificare de buget

HCL 47 privind indicatori tehnico economici strazi

HCL 46 privind doc dezmembrare

HCL 50 privind sponsorizare

HCL 50 privind plan ocupare functii

HCL 57 electrica

HCL 56 privind asociere ACSA

HCL 2 privind acoperire deficit 2015

HCL 3 privind indicatori drum Radulesti

HCL 4 privind indicatori drum Tiream Ghenci

HCL 10 privind utilizare excedent

HCL 7 privind aprobare retea scolara

HCL 6 privind plan acoperire riscuri CLSU

HCL 5 privind aprobare buget

HCL 12 privind diminuare pasune comunala

HCL 11 privind aprobare plan resurse CLSU

 

HCL 1 privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare

HCL 2 privind transmitere cladiri in administrarea Scolii Gimnaziale CAUAS

HCL 3 privind limitarea tonajului maxim autorizat pt autovehiculele care circula pe strazile comunale asfaltate

HCL 4 privind plan acoperire riscuri CLSU

HCL 5 privind alegere presedinte de sedinta

HCL 6 privind aprobare exercitiu bugetar trim 4 2016

HCL 7 privind aprobare retea scolara

HCL 8 privind aprobare plan lucrari beneficiari VMG

HCL 9 privind insusirea stemei comunei Cauas

HCL 10 privind aprobare modificare statut ADI Apa SM

HCL 11 privind aprobare indicatori canalizare

HCL 12 privind indicatori apa

HCL 13 privind aprobare indicatori dispensar

HCL 14 privind aprobare indicatori scoala

HCL 15 privind aprobare indicatori strazi

HCL 17 privind aprobare buget

HCL 18 privind aprobare PUZ

HCL 19 privind esalonare plata

HCL 20 privind inchiriere pasuni

HCL 21 privind aprobare consum combustibil

HCL 22 privind insusire drept proprietate teren scoala

HCL 23 privind ISU

HCL 24 privind amenajamentul pastoral

HCL 29 privind delegare gestiune apa

HCL 30 privind alegere presedinte de sedinta

HCL 31 privind insusire drept proprietate teren Ghenci

HCL 32 privind rectificare de buget

HCL 33 privind aprobare exercitiu bugetar trim 1 2017

HCL 34 aderare ACOR

HCL 35 privind aprobarea organigramei

HCL 36 privind aprobare ocupare functii

HCL 37 privind ststul de functii

HCL 38 insusire drept proprietate

HCL 39 privind insusire drept proprietate

HCL 40 privind insusire drept proprietate

HCL 41 privind insusire drept proprietate

HCL 42 privind prelungire PUG

HCL 43 privind aprobare PUZ

HCL 44 aprobare PUZ

HCL 44 privind document cooperare

HCL 45 privind insusire drept proprietate

HCL 47 privind rectificare de buget

HCL 48 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 48 privind aprobare PUZ

HCL 49 privind aprobare PUZ

HCL 50 privind aprobare indicatori scoala

HCL 51 privind indicatori dispensar

HCL 52 privind aprobare indicatori teren sintetic

HCL 53 privind inventar domeniu public

HCL 54 privind aprobare exercitiu bugetar trim 1 2017

HCL 55 privind aprobare exercitiu bugetar trim 2

HCL 56 rectificare de buget

HCL 57 privind alegere presedinte de sedinta

HCL 58 privind rectificare de buget

HCL 59 privind aprobare retea scolara

HCL 60 privind impozite si taxe

HCL 1_2018 privind modificarea si stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual

HCL 2_2018 privind aprobarea bugetului Comunei Cauas

HCL 3_2018 privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2018

HCL 4 privind acop deficit bugetar

HCL 5 privind delegare gestiune iluminat public

HCL 6 privind plan acoperire riscuri CLSU

HCL 7 privind consumul de combustibil

HCL 8 privind lucrari beneficiari VMG

HCL 9 privind imputernicire semnare protocol SPCRPCIV

HCL 10 privind protocol colaborare APIA

HCL 11 privind aprobare program anual achizitii publice

HCL 12 privind aprobare organigrama

HCL 13 privind insusire drep proprietate teren Hotoan pt construire capela

HCL 14 privind aprobare plan resurse CLSU

HCL 15 privind aprobare sponsorizare

HCL 16 privind rectificare buget pt sponsorizare

HCL 17 privind alegere presedinte de sedinta

HCL 18 privind aprobare PUZ

HCL 19 privind impozitele si taxele locale

HCL 20 privind indicatori investitie balta Ghenci

HCL 21 privind acord introducere teren in intravilan

HCL 22 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 23 privind acordare vouchere

HCL 24 privind aprobare PUZ

HCL 25 privind aprobare exercitiu bugetar trim 4 2017

HCL 26 privind aprobare exercitiu bugetar trim 1 2018

HCL 27 privind aprobare exercitiu bugetar trim 2 2018

HCL 28 privind aprobare plan ocupare functii publice

HCL 29 privind insusire drept proprietate Camin Cultural Ghenci

HCL 30 privind mandatare reprezentare ADI Apa Satu Mare

HCL 31 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile

HCL 32 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului comunal privind finanţarea nerambursabilă

HCL 33 privind rectificarea bugetului comunei

HCL 34 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat privind Gradinita

HCL 35 privind punerea la disp proiectului de apa a terenului aferent

HCL 36 privind dare in folosinta monumente

HCL 37 privind aprobare sf introducere apa

HCL 38 privind aprobare cofinantare proiect apa

HCL 39 privind alegere presedinte sedinta

HCL 40 privind rectificare buget