Aparatul de specialitate

Nume și prenume

Funcția

Nagy Barna

Viceprimar

Cireap Loredana Maria

Secretar UAT

Kerezsi Gabriela Simona

Sef birou contabilitate, impozite si taxe, resurse umane

Cosma Florin Flaviu

Sef serviciu public de administrare a domeniului public si privat, achizitii publice, urbanism, situatii de urgenta, cultura-sport, administrative

Bojan Vasile

Consilierul primarului

Călugăr Timea

Consilier superior relatii culturale si urbanism

Csomay Attila

Muncitor

Elekes Ibolya Olga

Referent asistent impozite si taxe

Fanea Carmen Lavinia

Inspector superior pritectie civila

Fazakas Csilla Maria

Consilier superior fond funciar

Fazekas Stefan

Inspector principal impozite si taxe

Marincas Marcela Lucia

Bibliotecar

Pascu Adrian Claudiu

Consilier principal casier

Pocsai Edit

Consilier principal agent agricol

Szanto Alina Elisabeta

Consilier superior asistent social

Silași Ana

Guard

Tot Erzsebet Jolan

Consilier principal stare civila

Tot Marin Ioan

Șofer