Despre comuna Cauas

Va invitam sa ne cunoastem mult mai detaliat locurile in care convietuim impeuna, comuna Cauas!

Cauas / Erkávás

Din Satu Mare, cu dragoste

Comuna Căuaş este situată între Carei şi Tăşnad, pe DN1F, pe malul râului Ier.

Érkávás község az Ér folyó partján, Nagykároly és Tasnád között fekszik.

Căuaş is located between Carei and Tăşnad, on the bank of the Rriver Ier.

Lectia de istorie

Secole de istorie in jurul nostru

Comuna noastra are o istorie indelungata. Va oferim in continuare o mica particica din aceasta

VESTIGII ARHEOLOGICE

Din punct de vedere hidrograXc, microzona Căuaşului este caracterizată de existenţa mai multor pârâuri, ape curgătoare pe direcţia sud sau sud-vest, care se unesc în cursul principal al Ierului. Foarte probabil că în vechime zona era unamlăştinoasă, cu o cumpănă a apelor nu foarte clar delimitată, situată spre râul Crasna. Comuna Căuaş este cunoscută ca una din zonele cu descoperiri arheologice deosebite. Pe teritoriile localităţilor Ghenci şi Căuaş s-au realizat cercetări intense de suprafaţă şi au fost întreprinsemai multe săpături arheologice. Descoperiri interesante au fost realizate însă şi în hotarele localităţilor Hotoan, Ady Endre şi Răduleşti, dar, din cauza suprafeţelor mari de păşune, cercetarea de suprafaţă este îngreunată. Multe vestigii arheologice descoperite accidental au fost semnalate de locuitorii comunei, piesele Xind donate muzeelor din Carei şi Satu Mare. Celemai vechi urme de locuire datează încă din epoca pietrei şlefuite (neolitic)

RÉGÉSZETI LELETEK

Vízföldrajzi szempontból Érkávás területét több dél, délnyugati irányban futó patak és ér szeli át, amelyeket az Ér gyűjt össze. Valószínű, hogy itt, a Kraszna és az Ér alacsony vízválasztójánál valaha lápos jellegű volt a vidék. A község területéről különleges értékű régészeti leletek ismertek. A leginkább kutatott települése Gencs és Érkávás, itt a terepbejárásokon kívül ásatásokat is végeztek. Érhatvan, Adyfalva és Răduleşti falvak határában a kiterjedt legelők miatt nehéz a felszíni kutatás, ennek ellenére innen is jelentős leletanyag került elő mezőgazdasági munkák alkalmával. Számos véletlenszerűen előkerült leletről a lakosság értesítette a szakembereket, az előkerült tárgyakat a nagykárolyi, illetve a szatmárimúzeumnak adományozták. A legrégibb településnyomok a csiszolt kőkorszakból (neolitikum) származnak.

ARCHAEOLOGICAL VESTIGES

Din punct de vedere hidrograXc, microzona Căuaşului este caracterizată de existenţa mai multor pârâuri, ape curgătoare pe direcţia sud sau sud-vest, care se unesc în cursul principal al Ierului. Foarte probabil că în vechime zona era unamlăştinoasă, cu o cumpănă a apelor nu foarte clar delimitată, situată spre râul Crasna. Comuna Căuaş este cunoscută ca una din zonele cu descoperiri arheologice deosebite. Pe teritoriile localităţilor Ghenci şi Căuaş s-au realizat cercetări intense de suprafaţă şi au fost întreprinsemai multe săpături arheologice. Descoperiri interesante au fost realizate însă şi în hotarele localităţilor Hotoan, Ady Endre şi Răduleşti, dar, din cauza suprafeţelor mari de păşune, cercetarea de suprafaţă este îngreunată. Multe vestigii arheologice descoperite accidental au fost semnalate de locuitorii comunei, piesele Xind donate muzeelor din Carei şi Satu Mare. Celemai vechi urme de locuire datează încă din epoca pietrei şlefuite (neolitic)