Comuna
Cauas

Cu drag, din Satu Mare

Ghid cultural şi istoric

Comuna Căuaş este situată între Carei şi Tăşnad, pe DN1F, pe malul râului Ier. Centrul comunei se află la o distanţă de 51 km de Satu Mare, 15 km de Carei şi 9 km de Tăşnad. Conform recensământului din 2002, populaţia totală a comunei era de 2539 persoane, dintre care 54,7% români, 40,68%maghiari şi 4,56% rromi. Pe lângă Căuaş (714 locuitori), centrul unităţii administrative, comuna mai include localităţile: Ghenci (1217 locuitori), Ghileşti (125 locuitori), Ady Endre (177 locuitori),Hotoan (193 locuitori) şi Răduleşti (113 locuitori). În ciuda număruluimare de localităţi componente, comuna Căuaş nu se distinge prin densitatea populaţiei sale. Motivul constă în faptul că în patru din cele şase sate incluse în această unitate administrativă, numărul locuitorilor este mai mic de 200, iar gradul de îmbătrânire a populaţiei este şi el unul foarte ridicat.

Történelmi és kulturális kalauz

Érkávás község az Ér folyó partján, Nagykároly és Tasnád között fekszik. A község a DN1F országúton közelíthető meg, Szatmárnémetitől 51 km-re, Nagykárolytól 15 km-re és Tasnádtól 9 km-re található. A 2002- es népszámlálás adatai alapján a község lakossága 2539 fő, ebből 54,7% román, 40,68% magyar és 4,56% cigány nemzetiségű. A községközpont Érkáváson (714 lakos) kívül Gencs (1217 lakos), Ghilesti (125 lakos), Adyfalva (177 lakos), Érhatvan (193 lakos) és Răduleşti (113 lakos) települések tartoznak a közigazgatási egységhez. A községben a népsűrűségmeglehetősen alacsony, a hat település közül négyben 200 fő alatt van a lakosság száma, amely ugyanakkor, jelentősen elöregedett.

A guide to culture and history

Căuaş is located between Carei and Tăşnad, on the bank of the Rriver Ier.fe settlement is 51 km far from SatuMare, 15 kmfromCarei and 9 kmfromTăşnad, and it can be accessed through the road DN1F. According to the census of 2002, the population of the commune was 2539 persons, of which 54,7% were Romanians, 40,68% Hungarians and 4,56% Gypsies. fe commune comprises six settlements< Căuaş (the center of the commune, with 714 inhabitants), Ghenci (1217 inhabitants), Ghileşti (125 inhabitants), Ady Endre (177 inhabitants), Hotoan (193 inhabitants) and Răduleşti (113 inhabitants). Despite of the great number of the settlements, the density of population is rather low< four of the six localities have a population less than 200. Moreover the number of old people is rather high.
Impreuna pentru un trai mai bun

Echipa

O echipa de oameni profesionisti, gata de actiune, cu dorinta ferma de a aduce comuna Cauas in secolul XXI

Roka Marius Andrei

Primar

Omul locului, dedicat si harnic, Roka Marius Andrei este liderul care, cu siguranta, va putea dezvolta comuna Cauas la un nivel nemaintalnit pana acum! Alaturi de echipa sa, desigur!

Nagy Barna Viceprimar
Cireap Loredana Maria Secretar general UAT
Kerezsi Gabriela Simona Sef birou contabilitate, impozite si taxe, resurse umane
Cosma Florin Flaviu Sef serviciu public de administrare a domeniului public si privat, achizitii publice, urbanism, situatii de urgenta, cultura-sport, administrative
Bojan Vasile Consilierul primarului
Călugăr Timea Consilier superior relatii culturale si urbanism
Elekes Ibolya Olga Referent fond funciar
Fanea Carmen Lavinia Consilier principal Agent Agricol, Inspector superior protectie civila
Marincas Natalia Bibliotecar
Szanto Alina Elisabeta Consilier superior asistent social
Tot Erzsebet Jolan Consilier principal stare civila


Silași Ana Guard
Tot Marin Ioan Șofer
Csomay Attila Muncitor
Pocsai Ioan Muncitor
Gacso Alexandru Muncitor
Dezvoltare durabila

Proiecte

Realizarile noastre, transparent prezentate.

Sa le descoperim impreuna!

Activitatea mea si a echipei mele privind dezvoltarea comunei noastre s-a axat pe următoarele domenii:
  1. Reabilitare drumuri
  2. Reabilitare/construire clădiri de interes public
  3. Reazlizarea infrastructurii de apă și gaze naturale
  4. Oferirea de sprijin și ajutor celor nevoiași
  5. Fond Funciar
  6. Atragerea investitorilor care la rândul lor înființează locuri de muncă și generează sume mari pentru bugetul local
  7. Educație, religie, cultură, sport și evenimente.
Roka Marius Andrei
Primarul Comunei Cauas